Administrasjonen

Styret i ØRT og AHS

Styreleder:
Øvre Romerike Taxi
Trond Bakke

Styreleder:
Aurskog/Høland og Sørum Taxi
Trond Granerud
Mobil: 975 35 446

Nestleder:
Aurskog/Høland og Sørum Taxi
Kjersti Braathen
Mobil: 909 03 151

Felles administrasjon

Daglig leder:
Roger Morten Slettedal
Tlf kontor: 333 03 111
E-post: roger.morten@vikentaxi.no

Dataansvarlig OTT:
Roar Millidahl
Mobil tlf: 982 14 004
E-post: roar@vikentaxi.no

Økonomi:
Tlf kontor: 33 30 11 55
E-post: okonomi@vikentaxi.no

Oppgjør/Sjåføropplæring:
Herdis Jenssen
Tlf kontor: 63 94 74 77
Mobil tlf: 982 14 100
E-post: herdis@vikentaxi.no

Service:
Reidar Solum
Mobil tlf: 982 14 250
E-post: reidar.solum@vikentaxi.no