Pasient transport

Alle pasientreiser skal bestilles gjennom pasientreisekontoret. Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte rutegående transport eller privat bil, kan du få en rekvisisjon for tilrettelagt transport.

Din henvisende lege må bekrefte behovet for transport til behandling ved å skrive en rekvisisjon. Du må deretter selv ringe pasientreisekontoret for å bestille reisen på telefon 05515, senest kl 14.00 virkedagen før. Dersom du i tillegg har helsemessige behov for transport hjem fra behandling, er det sykehuset som bestiller denne transporten etter at behandlingen er fullført.

Vi gjør oppmerksom på at noe ventetid må påberegnes ved bestilling av pasientreiser.Oslo universitetssykehus, Ullevål har drifts og finansieringsansvaret for pasientreiser i Oslo og Akershus på vegne av Helse Sør-Øst.

Dersom du har spørsmål om pasientreiser kan du sende en e-post til Pasientreiser Oslo og Akershus. Les mer fra Kjørekontoret for pasienttransport.