Takster

Takstreglement for Viken Øvre Romerike Taxi og Aurskog/Høland og Sørum Taxi

  • All drosjekjøring i regi av Viken Øvre Romerike Taxi og Aurskog/Høland og Sørum Taxi skal betales i.h.t. bilens taksameterterminal. På bilens terminal skal løyvenummer klart fremkomme
  • Beløpet på taksameteret øker enten grunnet kjørt distanse eller medgått tid
  • Alle turer i regi av Viken Øvre Romerike Taxi og Aurskog/Høland og Sørum Taxi starter med et påslag
  • Fremmøtepris gjelder for alle turer som bestilles til et gitt hentested gjennom VØRT’s sentralbord, eller avtales direkte med sjåføren
  • Klager og reklamasjon på takster i forbindelse med kjøring må rettes skriftlig til Viken Øvre Romerike Taxi, postboks 225, 2051 Jessheim innen 1 ( en ) uke etter kjøreoppdragets avslutning
  • Alle takster inkluderer 8 % mva

Se mer her

1Kjøring av bagasje
Det skal ikke beregnes tillegg for ordinær bagasje
2Pakkekjøring
Her beregnes det 25% mva
3Forhåndsbestilling
Det skal ikke beregnes tillegg for forhåndsbestilling av bil ut over fremmøtetakst. Ved ankomst henteadresse, kan ventetidstakst beregnes fra bestilt hentetidspunkt, til kundens fremmøte ved bil
4Vederlag for kort kjøring
For spesielt korte kjøreoppdrag, kan beregnes en minstepris. Minsteprisen er tidssoneregulert (se tabell)
5Vederlag for ekstra tisforbruk
For ventetid som skyldes bilens passasjerer, trafikkstans, og lignende kan det beregnes et tillegg. Ventetidstillegget er tidssone regulert. (se tabell)
6Vederlag for spesialtransport
Bryllup, konfirmasjon etc. For kjøring i bryllup, konfirmasjon, barnedåp etc. som krever ekstra rengjøring, kan det kreves et tillegg på inntil Kr. 200,00 Tillegget er ikke tidssoneregulert. For kjøring med smittefare: For kjøring av smittefarlige pasienter, som nødvendiggjør desinfeksjon etc. kan det kreves et fast tillegg på Kr. 110,00 + Kr. 11,00 pr. kjørte kilometer. Tillegget er ikke tidssoneregulert. Transport av rullestoler: For transport av passasjerer sittende i rullestol, eller tilfeller hvor rullestol ikke er sammenleggbar (krav til rullestolbil), kan det kreves et tillegg på Kr. 55,00.Tillegget er ikke tidssoneregulert
7Kjøring med tilhenger
For kjøring med tilhenger som følge av mye og stor bagasje, kan det kreves et tillegg på Kr. 4,00 pr. totalt kjørte kilometer, minimum Kr. 150,00
8Veksling
Sjåfører ved Viken Øvre Romerike Taxi og Aurskog/Høland og Sørum Taxi plikter ikke å veksle større beløp enn Kr. 500,00
9Kvittering
Enhver sjåfør tilknyttet Viken Øvre Romerike Taxi og Aurskog/Høland og Sørum Taxi plikter på anmodning fra passasjeren å gi en taksameterutskrevet kvittering. Kvitteringen skal inneholde opplysninger om dato for kjøreoppdraget samt tidspunkt for turens start og avslutning. I tillegg skal det på kvitteringen klart fremgå det totale antall kjørte kilometer. Bilens løyvenummer, foretaksnummer og sjåførens ID-nummer skal fremgå av kvitteringen.
10Bompenger
Bompenger, herunder avgift til Taxidepoet på Gardermoen, fergebilletter m.v kan det kreves betaling for. Dersom bilen benytter seg av eventuelle rabattordninger i forbindelse med overnevnte, skal passasjeren ikke betale mer enn den rabatterte prisen
11Ekstra rengjøring etter kjøring
For eksra rengjøring av bil som følge av sykdom, oppkast, tilsøling av mineralvann, øl, etc. kan det kreves et tillegg på opp til Kr. 1500,00
12Kjøring med Maxi-Taxi (5-passasjerer og mer)
Kunden skal til hver tid betale for det antall transporten er bestilt til. For kjøring av 5 passasjerer og mer, kan det beregnes et tillegg til grunntakst. 5-6 pers. 7-11 pers. over 11 pers. Tillegg 30% 50% 70%